Ritueelbegeleiding / RitueelbegeleiderRituele counseling houdt zich bezig met religieuze rituelen, praktijken en geloofsovertuigingen waarbij een therapeut in intieme relatie staat met God en de ander. Het is in staat om de ontvanger te helpen in contact te komen met de innerlijke realiteit. Rituele counseling helpt om de innerlijke kracht op te wekken die gewoonlijk onderontwikkeld is door gebrek aan spirituele steun in ons leven.

Wanneer we ons bewust zijn van onze spirituele relatie, kunnen we het spirituele ontwaken in ons leven voelen. Het hoeft geen groot spiritueel ontwaken te zijn. Het kan een plotselinge bijgedachte zijn wanneer iemand op zichzelf is en op een reis van zelfontdekking gaat. Een charismatische episode, zoals het branden van het heilige vuur in de kerk, kan die innerlijke geestelijke kracht brengen. Het is niet ongebruikelijk om te voelen dat “Het het goddelijke handwerk is” op het moment dat men “goddelijke aanraking” ervaart.

Elk levend organisme is een spirituele wereld. Een mens hoeft niet tot een kerk te behoren om spiritueel te zijn. Iedereen is een spiritueel wezen. In de geestelijke wereld kent ieder mens zijn eigen spiritualiteit. Maar in de fysieke wereld verduisteren de tradities van de mens de echte kennis. Men kan Jezus of een andere religieuze persoon tegenkomen in de massa van religieuze activiteit, maar niet de innerlijke werkelijkheid die de persoon zijn hele leven heeft ervaren.

Het creëren van een rituele omgeving voor een dagelijkse routine helpt het spirituele bewustzijn van een persoon te ontwikkelen. Het is een techniek, die bij dagelijkse beoefening het effect heeft dat de persoon in contact blijft met de geestelijke werkelijkheid. Het dagelijkse ritueel moet worden georganiseerd als een reeks oefeningen, die op elk moment kunnen worden beoefend, zelfs in de drukste tijd van iemands leven. Wanneer het ritueel wordt volbracht, voelt de persoon zich verbonden met God. De inhoud van het ritueel kan zijn wat de persoon wil; zolang het ritueel maar betrekking heeft op de spirituele attigaties van de persoon en het ‘doel’ in het leven.

Alle religieuze riten, praktijken, rituelen, asteriskalgen in hun belang voor iemands groei in bewustzijn en het licht van de geest. Het is als het bouwen van een huis van stro. Dit uitgangsmateriaal is wat we nodig hebben in ons ritueel. Dit moet genomen worden. Dit moet opnieuw worden gemaakt naarmate het huis steviger in zijn structuur wordt. Het heeft te maken met de evolutie van het bewustzijn en het bewustzijn gaat gepaard met een natuurlijke cyclus van groei en toename. Als je iets weet, als je iets volgt, als je iets liefhebt, dan heb je een vuur voor groei, dan heb je een kracht voor horizonnen, dan heb je een aanmoediging voor de spirituele reis. De dagelijkse beoefening van het ritueel kan echt helpen om je te ontwikkelen in spiritualiteit.

Mensen gaan vaak naar de kerk voor spirituele begeleiding. Maar vaak weten ze niet hoe ze geestelijke begeleiding moeten vinden, of ze gaan naar de kerk en vinden niet de echte geestelijke verbinding met hun God.

Wij zijn spirituele wezens die menselijke ervaringen beleven. Wij kunnen naar de kerk gaan voor begeleiding, maar de echte geestelijke leringen komen van de persoon en zijn eigen innerlijke kennis. Het is om die reden dat er zoveel spirituele oefeningen zijn. Deze spirituele oefeningen helpen ons allen om het spirituele bewustzijn van ieder van ons te openen. Zij kunnen ons helpen om ons bewustzijn naar hogere niveaus te brengen. Ze kunnen ons helpen om anderen te helpen bij het spiritueel ontwaken.

Een spirituele leraar wordt een grote bron van spirituele leiding. Wij nemen hem als onze meester voor de tijd dat hij ons onderwijst. Maar het is pas wanneer we hem ontmoeten op zijn punt van realisatie dat hij een grote rol speelt. Zijn punt van realisatie kan worden gerealiseerd door contact met de natuur, door contact met dromen, door zijn eigen persoonlijke ervaring. Het is op dit niveau dat een mens kan beginnen na te denken en in dit niveau van realisatie kan hij ware leiding verkrijgen. Het is in dit stadium dat de menselijke geest werkelijk in contact staat met God, omdat hij het punt van zijn realisatie heeft bereikt.

De basis van een ritueel, een ritueel, is de innerlijke werkelijkheid, het innerlijk wezen en de innerlijke reis van een persoon. Het werktuig zijn de spirituele huwelijken die 3000 jaar geleden door de heilige Johannes de Doper werden voltrokken. Het object is de ware liefde van God. Het materiële en fysieke symbool is het fysieke lichaam van een persoon, gesymboliseerd door de heilige symbolen: de moersleutel (een ongelukkig gelukkig getrouwd paar gesymboliseerd in het symbool), de roos, het menselijk hart (een ongelukkig gelukkig getrouwd paar gesymboliseerd in het symbool) en dus de fysieke schepper: de dergelijke kenmerken, of de minieme trillingen van de bepaalde WERKWETENSCHAPPEN die worden gestimuleerd in de eenheid van de geest.

lees meer: