Striptekenaar

 

 

 

 

Met subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren werd bijvoorbeeld de cartoon-tentoonstelling “Dogs” gefinancierd, die in 2007 en 2011 in het Brussels Wereldmuseum liep. Het Vlaams Fonds voor de Letteren financierde ook “71 Zwarte Correspondenten” (2014), dat essays presenteerde van historici, kunstenaars, juristen en andere opmerkelijke schrijvers die vooruitblikken op 2016. Het Vlaams Fonds voor de Letteren financierde ook “Lexor”, een animatiefilm voor het tijdschrift Nouvelle Charle in Brussel, die met succes werd gecommercialiseerd.

Cartoonisten hebben ook een internationaal gerenommeerde literaire reputatie voor hun weergave van hedendaagse sociale problemen, zoals klimaatverandering, kinderporno, pedofilie, oorlog, terrorisme en ongelijkheid. Cartoonisten proberen vaak het taboe rond dergelijke kwesties te doorbreken, waarbij ze kwesties als creativiteit, conservatisme en vrijheid van meningsuiting onderzoeken.

Striptekenaars vinden vaak snel nieuwe perspectieven uit, door traditionele stereotypen en drogredenen te vervangen door contrapunten, of door tegenwicht te bieden aan de sociaal geaccepteerde manieren van denken over een bepaald onderwerp. Striptekenaars vallen ook stereotiepe opvattingen over individuen en groepen aan, waarbij ze gebruik maken van een verscheidenheid aan methoden, zoals het plaatsen van hun eigen individuele standpunt in voorstellingen, vaak in verontrustende omstandigheden. Hoewel de nationale erkenning die subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren bieden, de ontwikkeling van meer cartoonisten over de hele wereld heeft aangemoedigd, krijgen veel cartoonisten dergelijke steun niet. Sommige tekenaars vinden de mogelijkheden en perspectieven van de subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren zelfs te beperkt en zijn al naar andere disciplines uitgeweken.

Striptekenaars die wel steun krijgen van het Vlaams Fonds voor de Letteren staan bekend om hun frisse, diverse benaderingen, en om hun gevoeligheid en gevoeligheid voor maatschappijkritiek en het uiten van afwijkende meningen. De studenten van vandaag zijn net als de cartoonisten opgegroeid, en hoewel ze de media, films, romans en videospelletjes die ze consumeren begrijpen, weten ze dat de cartoons die ze zien minder beperkt zijn door sociaal entertainment en primitiever zijn: veel krachtiger, eigenzinniger en oneerbiediger dan hun films, boeken of spelletjes. De cartoonisten van vandaag nemen, net als de cartoonisten van vroeger, steeds meer risico’s en zijn bereid af te stappen van oude stereotypen en slechte drogredenen zoals bigoterie/racisme en seksisme. Auteurs als Maurice Sendak en E.C. Kruger, die zeer populaire namen hebben in de stripwereld, zijn net zo uitgesproken als Sigmund Freud over de noodzaak om lach en ironie te gebruiken om het tij van geweld, uitbuiting en gebrek aan sociale cohesie in de hedendaagse cultuur te keren.

: The Food Network is een platform voor koken en gastronomie. Het is eigendom van WNET en bestaat uit televisieprogramma’s en films. Het biedt deze aan als een uitlaatklep voor een verscheidenheid van culinaire disciplines, waarbij aan jongeren wordt uitgelegd hoe zij “thuis kunnen koken”, een heel ander concept dan dat van typische anime.

lees meer: