De Reikicursus Eerste Graad: "SHODEN".

Vele jaren heb ik Reiki 1e graad cursussen gegeven en mocht ik cursisten inwijden in de 1e graad.
Heel mooi hun verhalen te horen, hun groei mee te mogen maken.
Dankbaar dat ik de cursist iets moois en waardevols mocht meegeven.
Het is een ware steun in hun verdere leven.
Toch is de tijd nu gekomen dat ik stop met het geven van Reikicursussen 1e graad.

De Reikicursus Tweede Graad: "OKUDEN".

Deze cursus blijf ik geven aan de cursist die door mij is ingewijd in Reiki 1e graad.

Okuden betekent: Je eigen spirituele kern, dus dichter komen bij de Bron.
Het is een Onvoorwaardelijke Liefdevolle Energie.

De Tweede Graad werkt op het psychisch-emotionele vlak. Je komt dichter bij de Bron.

Het helpt je niet alleen je eigen lichaam te helen, maar ook je emoties en je geest.

Voor de Tweede Graad ontvang je één Inwijding, met deze Inwijding neemt de hoeveelheid energie die je door mag geven toe. De Tweede Graad is krachtiger.

Om Reiki op afstand te kunnen sturen krijg je de beschikking over 3 symbolen en hun namen, deze maak je je eigen. De symbolen zijn heilig en geheim. Wij behandelen ze met respect, het zijn "gewijde" symbolen. Je mag ze niet op papier laten staan. Je moet ze daarna verbranden. Ze zijn alleen voor jou. De symbolen zijn voor iedereen gelijk. Elk symbool doet zijn eigen werk.

Je kunt anderen op afstand behandelen. Je kunt ook naar personen en situaties uit je verleden of toekomst Reiki sturen. Dit moet wel altijd gebeuren met toestemming van de persoon. Wij mogen niet zonder meer Reiki naar iemand sturen.

De gebruikelijke uitwisseling van energie voor de Tweede Graad bedraagt € 600,--. Het is het viervoudige bedrag van de Eerste Graad.

Tijdens de Inwijding voor de Tweede Graad moet er 4 maal zoveel energie ontvangen worden als er wordt gegeven. (Ook geld is energie).

Het cursusbedrag is een vast onderdeel van het Usui Systeem.


De Lineage of de "Reiki – Afstammingslijn".

Lineage is de energetische verbintenis met "de Bron".

Mikao Usui heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Chujiro Hayashi.

Chujiro Hayashi heeft een aantal Masters ingewijd waaronder HawayoTakata.

Hawayo Takata heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Phyllis Lei Furumoto.

Phyllis Lei Furomoto heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Ton Driessen.

Ton Driessen heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Arie Luijerink.

Arie Luijerink heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Gerda van der Knaap.

 

Ik sta vermeld op de website van Ton Driessen en Ans Steegh, www.reiki.nl.