De Reikicursus Eerste Graad: "SHODEN".

Sho betekent: Het oorspronkelijke.

Den betekent: Doorgegeven aan de volgende generatie.

Iedereen kan Reiki leren, daar is geen medische kennis voor nodig.

Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen. In elk dagdeel vindt er een Inwijding plaats. Hieronder wordt een energieoverdracht verstaan.

Na de 4 Inwijdingen biedt de Reiki kracht ons een voortdurende bescherming tegen negatieve invloeden.

Wij hebben het vermogen mee gekregen om die Universele levensenergie vrijelijk te laten stromen. Als baby staan wij nog helemaal open voor deze levensenergie. Al heel vroeg sluiten wij ons daarvoor af, doordat wij pijnlijke emoties verdringen, dan kan die energie niet meer goed doorstromen. Door allerlei oorzaken in je vroege levensjaren is het doorstromen van die levensenergie geblokkeerd geraakt.

Het mooie van de cursus is, dat je door 4 Inwijdingen weer wordt geopend voor het ontvangen en laten doorstromen van die Universele levensenergie.

Je leert energie doorgeven door je handen te leggen op jezelf, op anderen, op dieren en planten. De handposities daarvoor worden in de cursus aangeleerd.

Reiki is niet te sturen. Reiki is een intelligente energie en bepaalt op dat moment zelf wat belangrijk is voor de ontvanger.

In deze cursus wordt er veel op elkaar geoefend, zodat je na elke Inwijding, die energie ook sterker door je handen voelt stromen.

Het is een energie die in je is, maar niet van je is. Je bent slechts een kanaal waar de Universele energie doorstroomt.

Verder is er veel aandacht voor het feit, dat wij ons in het dagelijkse leven vaak blokkeren en hoe wij dat in de toekomst kunnen voorkomen.

De schoonheid van Reiki is de eenvoud, het is eenvoudig te leren en te beoefenen.

De Eerste Graad werkt op het fysieke vlak, het is bedoeld om weer verbinding te maken met onze fysieke vorm.

De Eerste Graad is een "volwaardig pakket." Het is heel belangrijk om hiermee aan jezelf te werken. In principe doe je de Eerste Graad voor jezelf, voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je kunt pas iemand helpen als je aan jezelf hebt gewerkt. Je zult dan ook een ander beter begrijpen.

Na het einde van de cursus wordt vaak door een cursist gezegd: "Dit is nu iets van mijzelf, het hoort bij mij en niemand kan mij dit afnemen". Zo is het ook.

Daarbij heb je altijd je "werktuigen", je handen bij je, daarmee kun je overal en altijd helpen. Het is een waardevol cadeau aan jezelf.

Deze cursus kost 150 euro. Dit bedrag is een vast onderdeel van het Usui Systeem.

De Reikicursus Tweede Graad: "OKUDEN".

Okuden betekent: Je eigen spirituele kern, dus dichter komen bij de Bron.

Na de Inwijding in de Eerste Graad kunnen zich al een aantal veranderingen voordoen, dat kan bijvoorbeeld zijn op sociaal vlak, het kan zijn dat je smaak verandert of dat je een andere kijk op jezelf of relaties krijgt.

Met behulp van Reiki ga je merken dat je van jezelf gaat houden. Het is een Onvoorwaardelijke liefdevolle energie.

Het is zinvol om het behalen van de Eerste Graad te laten betijen voordat je aan de Tweede Graad begint. Je geeft je daarmee de mogelijkheid om meer over jezelf te weten te komen. Daarom is het raadzaam om zeker een tussenperiode van 3 maanden aan te houden voordat je de Tweede Graad gaat doen.

De Tweede Graad werkt op het psychisch-emotionele vlak. Je komt dichter bij de Bron.

Het helpt je niet alleen je eigen lichaam te helen, maar ook je emoties en je geest.

Voor de Tweede Graad ontvang je één Inwijding, met deze Inwijding neemt de hoeveelheid energie die je door mag geven toe. De Tweede Graad is krachtiger.

Om Reiki op afstand te kunnen sturen krijg je de beschikking over 3 symbolen en hun namen, deze maak je je eigen. De symbolen zijn heilig en geheim. We behandelen ze met respect, het zijn "gewijde" symbolen. Je mag ze niet op papier laten staan. Je moet ze daarna verbranden. Ze zijn alleen voor jou. De symbolen zijn voor iedereen gelijk. Elk symbool doet zijn eigen werk.

Je kunt anderen op afstand behandelen. Je kunt ook naar personen en situaties uit je verleden of toekomst Reiki sturen. Dit moet wel altijd gebeuren met toestemming van de persoon. We mogen niet zonder meer Reiki naar iemand sturen.

De gebruikelijke uitwisseling van energie voor de Tweede Graad bedraagt € 600,--. Het is het viervoudige bedrag van de Eerste Graad.

Tijdens de Inwijding voor de Tweede Graad moet er 4 maal zoveel energie ontvangen worden als er wordt gegeven. (Ook geld is energie).

Het cursusbedrag is een vast onderdeel van het Usui Systeem.

De Reikicursus Derde Graad: "SHINPIDEN".

Shinpiden wil zeggen: Het doorgronden van Reiki tot in de aller-diepste niveaus, tot op het niveau van verlichting.

De opleiding tot Master is een individuele weg.

Wanneer een kandidaat-Master het verlangen ervaart om Master te worden in het Usui-Systeem van Natuurlijk Genezen, kan hij/zij aan deze opleiding beginnen, eerst nadat er geruime tijd met de Tweede Graad is gewerkt.

De opleiding wordt gegeven en gevolgd in de traditie van het oorspronkelijke Usui Systeem.

De opleiding tot Master kent een aantal elementen:

Het opdoen van heel veel ervaring met Reiki.

Het zich eigen maken van de inhoud van de cursussen.

Het leren werken met en het leiden van groepen.

Persoonlijke, mentale en spirituele groei spelen een belangrijke rol.

Betaling van € 10.000.

Dit bedrag is gekozen omdat het overeenkomt met wat Hawayo Takata destijds in de jaren zeventig vroeg: 10.000 US dollar).

De Inwijding tot Master.

Het zich eigen maken van Inwijdingen voor de Eerste en Tweede Graad.

De kandidaat-Master treedt thuis als gastvrouw/gastheer op bij wie de opleidende Master cursussen geeft. Verder woont de kandidaat-Master cursussen bij op andere locaties. Hij/zij voert na verloop van tijd onderdelen van de cursus uit.

Tijdens maandelijkse begeleidingsdagen en sessies wordt met de kandidaat-Master gewerkt aan zijn/haar persoonlijke groei. De ontwikkeling gaat met vallen en opstaan. Twee jaar lang wordt er met de kandidaat-Master op allerlei gebied gewerkt. Er vindt tijdens deze jaren een grote persoonlijke groei plaats.

Op een gegeven moment zal zowel de begeleidende Master als de kandidaat-Master aanvoelen, dat de Inwijding tot Master kan plaatsvinden. Op dat moment is de tijd rijp om de kandidaat-Master in te wijden tot Master.

Na de Inwijding tot Master vindt gedurende enkele dagen de training plaats in het verrichten van Inwijdingen in de Eerste- en de Tweede Graad.

Het is belangrijk dat na de Inwijding tot Master, zowel de Master als de ingewijde Master respectvol met elkaar om blijven gaan en een open band met elkaar blijven onderhouden.


De Lineage of de "Reiki – Afstammingslijn".

Lineage is de energetische verbintenis met "de Bron".

Mikao Usui heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Chujiro Hayashi.

Chujiro Hayashi heeft een aantal Masters ingewijd waaronder HawayoTakata.

Hawayo Takata heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Phyllis Lei Furumoto.

Phyllis Lei Furomoto heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Ton Driessen.

Ton Driessen heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Arie Luijerink.

Arie Luijerink heeft een aantal Masters ingewijd waaronder Gerda van der Knaap.

 

Ik sta vermeld op de website van Ton Driessen en Ans Steegh, www.reiki.nl.
Tevens op de website van Hugo Landheer, http://www.reikihugo.nl/masters.asp
http://www.energieenevenwicht.nl